Açılış Çalıştayından Fotoğraflar

“Hatırla: Kadıköy’de kültürel çeşitlilik” Açılış Çalıştayı, 7 Şubat’ta, Moda Kültür Cemiyeti’nde yapıldı. Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Mimar Bahar Yalçın ve Vakıflar Meclisi Diğer Cemaat Vakıfları Temsilcisi Moris Levi’nin katılımıyla gerçekleşen Çalıştay’da, Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri, Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yorgo Istefanopulos, Surp Takavor Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arman Bükücüyan ve Hemdat Israel Sinangogu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eli Arditi’nin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı İstanbul Temsilciliği’nden AB Uzmanı Ayşe Deniz Arıcan da hazır bulundu.
Çalıştay süresince, ilgili kuruluşların temsilcileri ile ağırlıklı olarak Kadıköy’de yaşayan Ermeni, Rum ve Yahudi akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve yazarlardan oluşan katılımcılarla birlikte, proje uygulama süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Katkıda Bulunanlardan Kısa Videolar

Tanay Sıdkı Uyar

“Kadıköy’deki kültürel birikim bizim için önemli. O birikimin parçası olan Rum, Ermeni, Yahudi toplulukların bugüne kadar ürettikleri eserlerin, kültürel birikimin tespiti ve bunun gelecek nesillere aktarılması için kendi birikimimizle elimizden geldiğince katkıda bulunmak istiyoruz.”

Ayşe Deniz Arıcan

“Yerel STK Hibe Programı adı altında 38 proje arasında yer alıyor KADOS’un projesi ve Hatırla: Kadıköy’de kültürel çeşitlilik ismini taşıyor. Çok güzel çalışmalara imza atacaklar.”

Mustafa Özarslan

“İnsanların tanımadıkları zaman birbirlerinden ürktükleri ve uzaklaştıklarını görüyoruz. Ama tanıdıkça, biraraya geldikçe ve bu tip biraraya getirmeleri arttırdıkça, o zaman, insanlardaki hayret duygusu daha yükseklere çıkıyor.”

Bahar Yalçın

“Kadıköy pek çok çeşitliliği, kültürel çeşitliliği kendi içinde barındırıyor. Bu çok büyük bir zenginlik. Kadıköy’ü Kadıköy de yapan aslında bu.”

Moris Levi

“Kadıköy’de aslında çok şey değişmedi. Çünkü mekanın ruhu, buraya sonradan gelen Kadıköylülere yansıdı.”

Yorgo Istefanopulos

“Kadıköy, 60’lara kadar belki, genellikle azınlık yahut da farklı cemaat toplumlarından oluşan bir topluluktu ve zamanla tabii boşaldılar, gidiyorlar ve şu anda onların geriye bıraktığı kültürel değerleri tanıyan yok. Bu projenin amacı bu kültürel değerleri tanıtmak. Türkiye’nin bir sivil toplum kuruluşunun bunu önermesi bence çok çok önemli.”

Eli Arditi

“Şu andaki cemaatlerde maalesef sayıda bir düşüş var. Dolayısıyla böyle bir projenin ortaya atılıp bizi tekrar birleştirdikleri için ve tekrar birbirimizle sıcak ilişkiler kurmamıza fırsat verdikleri için herkese teşekkür ederim.”

Arman Bükücüyan

“Kadıköy’ün böyle bir aktivitesi olmasından dolayı memnuniyetim muhakkak ki sonsuzdur. Bunun devam etmesini de can-ı gönülden dilerim.”

Silvyo Ovadya

“İstanbul genelinde kültürel çeşitlilik olmasına rağmen Kadıköy herhalde biraz daha özel. Her türlü kültürün barındığı bir yer. Çok daha çağdaş bir biçimde o iletişim sürüyor bence Kadıköy’de.”

Laki Vingas

“Çok kültürlü olmayan bir İstanbul, İstanbul olmayacak, denilemeyecek, farklı bir şehir olacak. O açıdan geçmişi hatırlarken bugünü ve geleceği de düşünmemiz gerekiyor. Bugün de farklı etnisitelerden, dinlerden insanlar yaşıyor. Yeni gelen insanlar, yeni medeniyetler, yeni göçler yaşıyor şehir. Dolayısıyla günümüzün kültür çeşitliliğini de iyi öğrenmemiz lazım. Bunları bilmezsek birbirimizle bütünleşemeyeceğiz. Bütünleşmenin yolu da birbirimizi daha iyi tanımaktan geçiyor.”

Mayir Saranga

“Burada çok farklı gruplarla yine geçmişi konuşacağız. Geçmişle ilgili bazı anılar burada canlanacak. Belki aynen bizim okulumuzda olduğu gibi bir kelimeden hareketle çok farklı şeyler ortaya çıkarmaya çalışacağız. Onun için buradayım.”

İrini Dimitriyadis

“İnsanların eski yaşantılarının sonraki nesillere aktarılabileceğine inanıyorum ve bu süreçlerde tek bir insana bile ulaşsanız daha sonra, zamanla birçok insan olduğuna inanan bir insanım. İnsanlar birbirlerini tanıma fırsatı buluyor ve böylece yeni bir ortak yaşam inancı oluşabiliyor diye düşünüyorum.”

Evangelia Şarlak

“Günümüzde, yani 2019’larda olduğumuzu unutmaksızın, sadece nostaljik olarak kalmakla değil bunları hatırlayarak geleceğimize nasıl aktaracağımızı düşünelim.”

İzel Rozental

“O kadar çok, o kadar fazla kültür var ki hakikaten insanın aklı karışabiliyor. Bu bir değer. Bu gerçekten büyük bir zenginlik. Bunu bizim bilmemiz lazım. Değerini bilmemiz lazım ve korumamız lazım.”

Murat Güvenç

“Yitirdiklerimiz neymiş, Kadıköy eskiden neymiş; onu duygusal olmadan, nostaljiye kaçmadan, somut, sınanabilir göstergelerle açığa çıkarma bakımından çok önemli bir şey. Bu projenin geçmişin kültürel, toplumsal bir haritasını oluşturması bakımından önemli olabileceğini düşünüyorum.”